2007/10/02

మంచి మాట - 11


మార్పునుకు సిద్ధంగా ఉండండి. అపుడే కొత్త ప్రపంచాన్ని చూడగలుగుతారు.
- మహాత్మాగాంధీ

2 అభిప్రాయాలు:

బ్లాగేశ్వరుడు said...

మీ చిత్రము ఆసక్తికరంగా ఉన్నది. ఎక్కడ సంపాదించారు

మరమరాలు said...

బ్లాగేశ్వరుడు గారు మీ వ్యాఖలకు నా నెనర్లు. ఇంటెర్నెట్ లొ http://www.wilsonsalmanac.com/images2/gandhi_boy.gif ఈ లింక్ లో ఉన్నది. ఆసక్తి కొద్ది నేను సేకరించటం జరిగినది.

Post a Comment

Thank you for your comments