2007/10/17

యురేకా! ...... మళ్లీ యురేకా!సైన్స్ చరిత్రలో 'యురేకా' అన్న పదానికి చాలా ప్రాధాన్యత ఉంది. స్నానం చేస్తున్న ఆర్కిమెడిస్ (c. 287 BC – c. 212 BC) బుర్రలో తళుక్కున ఓ ఆలోచన మెరవడంతో వంటిమీద బట్టలు కూడా లేని విషయాన్ని చూసుకోకుండా.. వీధిలోకి యురేకా అంటూ పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు. యురేకా అంటే.. గ్రీక్ లో నేను కనుక్కున్నానని అర్ధం. వస్తువులు నీళ్లలో ఎందుకు తేలుతాయి అన్న విషయంపై ఆర్కిమెడిస్ పరిశోధనలు నిర్వహిస్తున్న కాలంలో ఈ సంఘటన అందరికీ తెలిసిందే. అయితే, ఆధునిక కాలంలో కూడా ఇటువంటి సంఘటన ఒకటి జరిగిన విషయమే చాలామందికి తెలియదు. బ్రిటన్ శాస్త్రవేత్తలు ఎర్నెస్ట్ వాల్టన్, జాన్ కొక్ రఫ్ట్ 1932లో ఒక యంత్రాన్ని తయారుచేశారు. దీనిద్వారా.. పరమాణువును చేధించవచ్చు. ఈ యంత్రం ద్వారా.. అనుకున్న లక్ష్యాన్ని సాధించినప్పుడు.. వాల్టన్, రఫ్ట్ ఇద్దరూ.. కేంబ్రిడ్జ్ విశ్వవిద్యాలయం బయటికి వచ్చి.. యురేకా అంటూ వీధుల్లో ఎగిరి గంతులేశారు. రోడ్డు మీద నడుస్తున్న వాళ్లను పట్టుకొని.. "మేం పరమాణువును చేధించాం!" అంటూ కేకలు పెట్టారు.

0 అభిప్రాయాలు:

Post a Comment

Thank you for your comments