2007/10/07

మంచి మాట - 12అక్షరరూపం దాల్చిన ఒక్కసిరా చుక్క, లక్ష మెదళ్ళకు కదలిక.

- స్వామీ వివేకానంద

0 అభిప్రాయాలు:

Post a Comment

Thank you for your comments