2007/08/31

మంచి మాట - 7అజ్ఞానులు గతాన్ని గురించి, బుద్ధిమంతులు వర్తమానాన్ని గురించి, మూర్ఖులు భవిష్యత్తును గురించి మాట్లాడతారు.

- స్వామీ వివేకానంద

0 అభిప్రాయాలు:

Post a Comment

Thank you for your comments