2007/11/21

మంచి మాట - 18
నిన్ను నిన్నుగా వదిలేస్తే నువ్వు నీలోని శక్తులని గుర్తించగలుగుతావు

- ధీరూభాయి అంబానీ

0 అభిప్రాయాలు:

Post a Comment

Thank you for your comments