2008/01/26

గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు, మంచి మాట - 22బంగారాన్ని గాని, గంధాన్ని గాని ఏం చేసినా వాటి గుణం మారుదు. అదే విధంగా ఉత్తముడికి ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా అతని ఉత్తమ గుణం మారుదు.

- జవహర్ లాల్ నెహ్రూ

1 అభిప్రాయాలు:

ganga said...

correct

Post a Comment

Thank you for your comments