2007/09/17

మంచి మాట - 8ఓర్పు అనేది ఎంత చేదుగా ఉంటుందో, దాని వల్ల లభించే ప్రతిఫలం అంత తీయగా ఉంటుంది.

- స్వామీ వివేకానంద

3 అభిప్రాయాలు:

Anonymous said...

బాస్, మంచిమాటలు నీ బ్లాగు ద్వారా ఇవ్వు. కానీ, నీ బ్లాగ్ tagline లో తోటి బ్లాగర్లు వ్రాసే విషయాలగురించి పెద్దగా తప్పులేదు అని వ్రాయటం బ్లాగాలేదు. పెద్దగా కాదు కదా అస్సలు తప్పులేదు. అనుపల్లవిని అర్జంటుగా మార్చేయి.

మరమరాలు said...

అవును అలా నేను రాయటం చాలా పెద్ద తప్పు ధ్యాంక్స్, మార్చినాను.

radhika said...

ఈ మాట చెప్పింది "రూసొ" అనుకుంటానండి.

Post a Comment

Thank you for your comments