2008/12/05

ఐన్‌స్టీన్, మంచి మాట - 26


ఇబ్బందులు కొత్త శక్తిని తెచ్చిపెడతాయి, మన ఆలోచనలకు పదునుపెడతాయి.
- ఆల్బర్ట్ ఐన్‌స్టీన్


0 అభిప్రాయాలు:

Post a Comment

Thank you for your comments