2008/10/26

మాతా అమృతానందమయి, మంచి మాట - 25తనను తాను విమర్శించుకోవడం వివేకం, ఇతరులను విమర్శించడం ఆవివేకం.
- మాతా అమృతానందమయి


2 అభిప్రాయాలు:

durgeswara said...

mahaatmula maatalu manaku sirodhaaryam

మరమరాలు said...

Durgeswara gaaru, thanx for your comments.

Post a Comment

Thank you for your comments