2007/12/06

మంచి మాట - 20నూతిలోని కప్పలా ఉండకూడదు. మతోన్మాదులంతా అలాంటి వారే. వారు తమ మతమే గొప్పదనుకుంటారు. కానీ, తక్కిన మతాలలోని మంచిని చూడరు.

- రామకృష్ణ పరమహంస

0 అభిప్రాయాలు:

Post a Comment

Thank you for your comments